U bent hier

Economische en handelskantoren

Logo
Waalse Agentschap voor Export en Buitenlandse Investeringen

Het Waalse Agentschap voor Export en Buitenlandse Investeringen beschikt over een wereldwijd netwerk van 92 economische en handelsadviseurs (EHA). Verspreid over de 5 continenten bestrijken zij meer dan 120 landen, waarvan 1/3 binnen de Europese Unie en 2/3 in landen verder weg. Een van de doelstellingen van het agentschap is ondernemingen te helpen hun export te diversifiëren, zowel vanuit sectoraal als geografisch oogpunt.

De EHA's zorgen enerzijds voor de economische vertegenwoordiging van het Waals Gewest in hun rechtsgebied en verlenen anderzijds concrete bijstand aan Waalse exportondernemingen.

Hun rol als facilitator en tussenschakel is dus meervoudig: 

  • Economische vertegenwoordiging van Wallonië in het buitenland 

  • Informatie

  • Monitoring van en advies over buitenlandse markten 

  • Hulp bij prospectie

  • Commerciële ondersteuning op het terrein

  • Partnersearch 

  • Promotie van Wallonië in het buitenland 

  • Begeleiding voor buitenlandse investeerders

 

 

Er kan een ontmoeting plaatsvinden wanneer ze terugkeren naar België (jaarlijkse business days of, indien zij niet terugkeren, op virtuele wijze - virtuele business days) of, indien nodig, ter plaatse na een goed voorbereide afspraak.

Met betrekking tot prospectie kunnen zij op verzoek lijsten van kopers opstellen (individuele invoerders en prospects) of distributeurs (oprichting van een gestructureerd commercieel netwerk). Zij bereiden ook uitgebreide studies voor om de aanvragende onderneming in staat te stellen het potentieel en de moeilijkheden van de doelmarkt beter te doorgronden. Tenslotte organiseren zij in het kader van collectieve of individuele economische missies (multisectoraal, plurisectoraal, enz.) gepersonaliseerde ontmoetingsprogramma's en kunnen zij logistieke bijstand verlenen.

Op die manier valoriseert dit mondiale netwerk de Waalse technologische uitmuntendheid in het ondernemingsleven overal ter wereld.

Als vertegenwoordigers van Wallonië in het buitenland spelen de EHA's dus ook een belangrijke rol bij de internationale promotie van Wallonië, hetzij via communicatieacties in de gespecialiseerde pers, hetzij via hun professionele contacten, onder meer op sociale netwerken. Zij zijn in dit verband verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het netwerk van merkambassadeurs voor Wallonia.be in hun respectieve regio's en voor de begeleiding van dit lokale netwerk via netwerkevenementen. Dit netwerk verenigt Walen en buitenlanders uit alle activiteitensectoren die allemaal een band met Wallonië hebben, en die Wallonië in hun land van herkomst of van uitwijking willen promoten.