U bent hier

Export en investeringen

Export en investeringen

Het Agentschap voor Export en Investeringen (AWEX) » is de afdeling van van het Waals Gewest dat instaat voor de bevordering van de buitenlandse handel en het onthaal van de buitenlandse investeerders. De drie hoofdtaken van het agentschap zijn:

 

1. Waalse export naar de wereld ondersteunen

Het agentschap biedt Waalse ondernemingen een waaier aan diensten en activiteiten aan die het hele exportproces omvatten:

 • algemene en commerciële informatie over buitenlandse markten

 • op verzoek onafhankelijk onderzoek doen

 • organisatie van commerciële prospectieactiviteiten (deelname aan internationale handelsbeurzen, economische missies, sectorale contactdagen, enz.)

 • contacten met internationale organisaties

 • bevordering van Wallonië en zijn exportpotentieel

 • financiële steun en financiering van export

 • opleiding en bewustmaking voor internationale beroepen

 

Voor buitenlandse investeerders kan het agentschap op verzoek:

 • economische gegevens over Wallonië en zijn exportpotentieel verstrekken

 • informatie meedelen over de producten en diensten van Waalse ondernemingen

 • zoeken naar Waalse vennootschappen voor internationale partnerschappen

 • lijsten van Waalse exporteurs verspreiden

 

2. Buitenlandse investeerders opsporen

Voor buitenlandse vennootschappen kan het agentschap:

 • aantonen waarom Wallonië de ideale ontwikkelingsbasis vormt

 • het zeer aantrekkelijke belastingklimaat in Wallonië toelichten

 • het verlenen van bijstand en het bieden van aangepaste oplossingen (zoals begeleiding bij de implementatie ondersteuning, administratieve procedures, bezoeken, studiebijeenkomsten, simulaties op maat, netwerkvorming, coördinatie bij het verkrijgen van financiële steun en premies, enz.)

 • goede betrekkingen tot stand brengen tussen de onderneming en de overheidsdiensten die belast zijn met de bestudering van de projecten

 • het regionale implementatiebeleid en de juridische omgeving met betrekking tot een vestiging toelichten

 • bijdragen aan de ontwikkeling van het ondernemingsklimaat in Wallonië

 

3. Wallonië internationaal promoten

 • coördinatie en aansturing van het territoriale merkenbeleid

 • internationale mediacampagne

 • publicatie van economisch materiaal voor buitenlandse zakenlieden

 • organisatie van promotieacties die culturele en economische aspecten samenbrengen

 

AWEX, in het kort, is ook:

 • Ongeveer 400 mensen (van wie 200 in het buitenland)

 • Een centrale zetel in Brussel en een zetel in Namen voor buitenlandse investeringen

 • 7 regionale centra in België (advies- en wijkkantoren)

 • 93 economische en handelsattachés op 5 continenten

 • 1 dochteronderneming: SOFINEX (beheer van fondsen voor internationale financieringen)

 • Ongeveer 2.900 Waalse ondernemingen ondersteund per jaar

 • ISO 9001-gecertificeerd (editie 2015).