U bent hier

Betrekkingen tussen Nederland en Wallonië-Brussel

Photo
Den Haag

De belangen van Wallonië en van de Federatie Wallonië-Brussel worden in Nederland behartigd door de Algemene Afvaardiging Wallonië-Brussel en door het Bureau van AWEx, die een gezamenlijk kantoor delen in Den Haag, maar ook door het Bureau voor Toerisme van Wallonië-België in Haarlem. Deze vertegenwoordigingen hebben als doel de banden met Nederland te versterken, vooral in de cultuur- en onderwijssector, maar ook op het vlak van economie en handel, universitaire samenwerking en onderzoek, toerisme, enz.

 

Bilaterale overeenkomsten

 • Schelde- en Maasverdragen ondertekend te Charleville-Mézières op 26 april 1994 door de drie Belgische Gewesten, Frankrijk en Nederland.

 • Samenwerkingsverdrag tussen de Franse Gemeenschap van België, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest enerzijds, en het Koninkrijk der Nederlanden anderzijds, werd ondertekend op 28 maart 2002.

 • Ondertekening, op 11 maart in Luik, van een intentieverklaring tussen de Nederlandse minister van Economie en de Belgische minister van Economie, Kmo's, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën van het Waalse Gewest ter bevordering van de samenwerking op het gebied van economie, onderzoek en innovatie.

 • Overeenkomst tussen de regering van de Franse Gemeenschap van België en de regering van Nederland betreffende de coproductie van films, ondertekend te Brussel op 25 februari 2016.

 

Bilaterale samenwerking

Handel

 • Nederland is traditioneel de 4e klant van Wallonië. De Nederlandse markt is de bestemming van 9% van de Waalse export en toont nog een groeipotentieel.

 • Nederland is de 4e leverancier van Wallonië (en ook de 4e leverancier van België), goed voor ongeveer 12 % van de Waalse import.

 

Cultuur

 • Deelname van de Afvaardiging aan de EUNIC-cluster (European Union National Institutes for Culture) in Nederland.

 • Onze kunstenaars en ontwerpers op het gebied van film, muziek, strips, theater en literatuur onder de aandacht brengen in Nederland.

 • Sterke aanwezigheid van Franstalige Belgische regisseurs en Wallonie-Bruxelles Images op de internationale festivals IDFA (International Documentary Film Festival Amsterdam) en IFFR (International Film Festival Rotterdam). Partnerschap van de Afvaardiging met het Belgisch Film Festival in Utrecht en het Festival Go-Short (kortfilm) in Nijmegen.

 • Wallonie-Bruxelles Musiques neemt deel aan het Eurosonic Noorderslag festival in Groningen en het Classical Next in Rotterdam.

 

Onderwijs

 • De Afvaardiging neemt deel aan het platform RTF (Ronde Tafel Frans) om het onderwijs van de Franste taal in Nederland te ondersteunen. Het RTF heeft 3 projecten :

  • "Vroeg Frans" - Dit project heeft als doel basisschoolleerlingen te motiveren om de Franse taal als vak te kiezen.

  • “Le Français voyage” - Een tweetal Franstalige taalassistenten bezoeken verschillende Nederlandse middelbare scholen om leerlingen te motiveren de Franse taal te leren”.

  • “Dag van de Franse taal” - Deze dag staat in het kader van de Francofonie en de Franse taal. Scholen nemen deel aan deze dag door een les of dagdeel toe te wijden aan de Franse taal.

 • Uitwisselingsprogramma's voor Nederlandse taalassistenten in Wallonië en Brussel ter ondersteuning van tweetalig onderwijs FR/NL, en voor Franstalige Belgische assistenten om Frans te onderwijzen in Nederland.

 • De Afvaardiging neemt samen met het bureau van Wallonië België Toerisme deel aan het tweejaarlijks nationaal congres voor leerlaren Frans in Nederland.

 • Uitwisselingsprogramma voor Nederlandse leraren Frans in Brussel en van Franstalige Belgische leraren in Nederland.

 • Programma voor de organisatie van schooluitwisselingen.

 

Hoger onderwijs/onderzoek

 • Samenwerking tussen het Réseau de Liaisons Entreprises Universités (LIEU) met de Polytechnische Universiteit Eindhoven en de High Tech Campus Eindhoven.

 • Tijdens het staatsbezoek van de Belgische vorsten aan Nederland (in november 2016) werd een bijeenkomst georganiseerd tussen de rectoren van de Franstalige Belgische universiteiten, het FNRS en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

 

Francofonie

 • Op initiatief van de Afvaardiging werd in 2014 de 'Groupe des ambassadeurs francophones (GAF)' opgericht in Den Haag, met bijzondere aandacht voor de bevordering van meertaligheid en met name van de Franse taal binnen de in Den Haag gevestigde internationale instellingen. Deze groep werd van 2014 tot 2016 gezamenlijk voorgezeten door België en de Federatie Wallonië-Brussel.

 • Deelname van de Afvaardiging aan de organisatie van het "Maand van de Franse taal en de Francofonie" in Nederland (maart).

 • Deelname van de Afvaardiging aan een coördinatieplatform in Nederland om het onderwijs van het Frans te ondersteunen.

 • Uitreiking van een "Prix Wallonie-Bruxelles" op het Franse Concours de la Chanson Française dat in Den Haag wordt georganiseerd door de Alliance Française in Nederland.

 • Deelname van de Afvaardiging aan een literair project van "l'Air de dire", een Franstalige schrijfgroep in Nederland. In samenwerking met de Afvaardiging lanceert ‘l'Air de dire’ jaarlijks een ‘Concours de nouvelles’. De Afvaardiging maakt deel uit van de jury en reikt enkele prijzen uit.

 

Mobiliteit - Studiebeurzen

 • Toekenning van vier studiebeurzen per jaar aan jonge Nederlanders voor deelname aan het opleidingsprogramma "Frans als vreemde taal (FLE)" aan de universiteit van Leuven en de universiteit van Luik.

 • Toekenning van twee studiebeurzen per jaar aan Nederlandse diplomaten voor de stage "Frans voor internationale betrekkingen", georganiseerd door de universiteit van Bergen.

 • Studiebeursprogramma om de deelname van jonge juristen aan de "Zomercursus internationaal privaat- en publiek recht" van de Academie voor Internationaal Recht in Den Haag te vergemakkelijken.

 

Beleid

 • Maart 2013, ontmoeting in Luik tussen de Waalse minister Jean-Claude Marcourt en de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans. Ondertekening van een intentieverklaring ter bevordering van de samenwerking op het gebied van economie, onderzoek en innovatie.

 • Ontmoeting in Eindhoven in februari 2014 tussen de Waalse minister Jean-Claude Marcourt en de Nederlandse minister Lilianne Ploumen, belast met Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, over het thema 'competitiviteitspolen'.

 • Ontmoeting tussen de Waalse minister-president Paul Magnette en minister-president Mark Rutte in januari 2015 in het Catshuis in Den Haag.

 • Aanwezigheid van de Waalse minister van Toerisme, René Collin, op de Fiets- en wandelbeurs in januari 2016 te Utrecht.

 • Ontmoeting te Brussel in februari 2016 tussen de ministers van Cultuur en Onderwijs van de Federatie Wallonië-Brussel en Nederland, Joëlle Milquet en Jet Bussemaker. Ondertekening van een overeenkomst tussen de regering van de Franse Gemeenschap van België en de regering van Nederland betreffende de coproductie van films.

 • Bezoek van de voorzitter van het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel, Philippe Courard, in september 2016.

 • Deelname van de Waalse minister-president, Paul Magnette, aan het staatsbezoek van de Belgische vorsten aan Nederland in november 2016.

 • Bezoek aan Wallonië van de Nederlandse minister van Buitenlandse Handel, Lilianne Ploumen, in februari 2017. Ontmoeting tussen de minister-president van Wallonië, Paul Magnette, en de minister van Economie, Jean-Claude Marcourt. Deelname aan een economische dag Wallonië-Nederland in Luik.

 • Bezoek van de Waalse minister-president, Willy Borsus, op 29 januari 2019. Ontmoeting bij deze gelegenheid met de Nederlandse minister-president Mark Rutte in het Catshuis in Den Haag.

 • Bezoek van de Waalse minister-president Elio Di Rupo, ontmoeting met minister-president Mark Rutte op 7 juni 2022.

 • Bezoek van enkele leden van het Waals parlement voor een speciale missie naar Nederland op 23 en 24 juni 2022.

 

Multilaterale samenwerking

Internationale organisaties

 • Op initiatief van de Algemene Afvaardiging Wallonië-Brussel werd een partnerschap opgezet tussen Wallonie-Bruxelles International (WBI) en de Haagse Academie voor Internationaal Recht.

 • Grensoverschrijdend Interreg-programma Euregio Maas-Rijn (EMR).

 • Het Interreg programma markeert een nieuwe fase in de samenwerking voor de EMR, via de versterking van de economische structuur en de ontwikkeling van een moderne regio op het gebied van technologie en kennis, die een concurrerende economie en een hoge levenskwaliteit waarborgt.

 • De EMR richt besteedt ook aandacht aan andere gebieden zoals toerisme, cultuur, opleiding, huisvesting en milieu.

 

Op Benelux-niveau

 • Het Benelux-Verdrag staat de volledige deelname van gefedereerde entiteiten aan Benelux-acties toe, de delegatie is alert op elke mogelijkheid op dit gebied.

 • Aanwijzing van een vaste "Benelux-correspondent" binnen WBI.

 • De Benelux, Nederland en België werken samen aan grensoverschrijdende domeinen zoals de logistiek en het onderwijs.