U bent hier

Aanleg voor delen

Dialoog, uitwisseling, dichtheid, samenwerking... In Wallonië is het niet alleen de bevolkingsdichtheid die mensen bij elkaar brengt, maar er bestaat ook een lange traditie van openheid en vriendelijkheid die van deze gemeenschap van meer dan 3.500.000 mensen een gigantisch sociaal netwerk maakt, dat met alle hoeken van de wereld verbonden is.

Deze formidabele openheid is voor de Walen een tweede natuur. Waalse ideeën, producties, creaties, uitvindingen en talenten worden op allerlei vlakken over de hele wereld uitgedragen. Wallonië vindt inspiratie in het delen.

 

Internationale solidariteit

Een getijdenturbine in Congo, een ziekenhuis in Benin, een school in Senegal... De ontwikkelingssamenwerking van de Franse Gemeenschap van België heeft als doel aan de behoeften van het wereldwijde Zuiden tegemoet te komen en de lokale capaciteiten te versterken. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan een decentrale aanpak, die dicht bij de mensen ter plaatse staat.

Het is belangrijk aansluiting te vinden bij de initiatieven die burgers weten te mobiliseren en samen te brengen, teneinde concrete resultaten te boeken. Daarom werken Wallonië-Brussel Internationaal(WBI) en de Vereniging voor de Promotie van het Onderwijs in het Buitenland (APEFE) samen met NGO's, plaatselijke overheden, vakbonden, universiteiten, hogescholen, diasporaverenigingen en andere organisaties, in duurzame samenwerkingsverbanden.

Wallonië-Brussel Internationaal ondersteunt daarnaast verschillende onderwijsprojecten gericht op ontwikkelingshulp.

Enkele concrete voorbeelden:

  • Een steunprogramma voor fysiotherapie en medische revalidatie in Afrika bezuiden de Sahara werd recent opgezet in Benin, verder ontwikkeld in Burundi en gelanceerd in Burkina Faso. Het programma werd ondersteund door de Katholieke Universiteit Leuven, APEFE en WBI en is een fraai voorbeeld van samenwerking tussen enerzijds Europese en Afrikaanse landen en anderzijds Afrikaanse landen onderling. Zo werd er in 2014 een doorverwijzingskliniek geopend in het academisch ziekenhuis in Bujumbura, met rekruten die in Benin onderwijs hadden genoten. De strategie is erop gericht van Burundi een uitmuntend centrum voor medische revalidatie in de regio rond Afrika's Grote Meren te maken.

  • Het is niet altijd eenvoudig les te geven in landelijke gebieden in Afrika, waar lesmaterialen schaars en klaslokalen overvol zijn. Het Francofone Initiatief voor het Opleiden van Leraren op Afstand (IFADEM) helpt docenten beter les te geven in vakken als Frans, wiskunde, natuurkunde en meer, door actieve werkwijzen en moderne technologieën op maat aan te bieden. 

  • Een leslokaal op wielen in Haïti: dat is het innovatieve idee van APEFE en Haïtiaanse partners. Het behelst een container met een complete uitrusting op een vrachtwagen, zodat onderwijs in afgelegen gebieden mogelijk wordt. Er wordt onder andere les gegeven in culinaire vaardigheden, cosmetica (haar, manicure), landbouwtechnieken, geketende metselbouw (aardbeving-resistent), erfgoedonderhoud, onderhoud van zonnepanelen, auto-onderhoud en -reparatie, en meer.

  • In Congo werd geïnvesteerd in een project voor betrouwbaardere voedselvoorziening, door met behulp van groene en kostenefficiënte technologieën de plaatselijke visserij, maïsteelt en cassaveteelt te verbeteren.

  • Eveneens in Congo werd het onderwijs van de Franse taal verzekerd met steun van de Hogeschool van Henegouwen. In Bukavu werden workshops en cursussen voor leraren georganiseerd en er werd een bundel van specifiek geselecteerde teksten samengesteld die het niveau van de leerlingen helpen te verhogen.

Gelinkte artikelen